Gastrologia

Jedną z naszych specjalizacji jest gastrologia – dziedzina zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu pokarmowego. Prowadzone przez nas Centrum Gastrologiczne powstało w 1996 roku. Nieustannie rozwijamy nasze kompetencje oraz wyznaczamy trendy i standardy w opiece medycznej. Jako pierwsi w Krakowie wprowadziliśmy videoendoskopię z dokumentacją fotograficzną wykonanego badania.

Przez wiele lat uczestniczyliśmy w Programie badań przesiewowych finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach tego programu wykonaliśmy wiele tysięcy badań kolonoskopowych. Jesteśmy szczególnie dumni z udziału w tym programie, ponieważ wykryliśmy wiele przypadków bezobjawowego, wczesnego raka jelita grubego, umożliwiając leczenie endoskopowe u pacjentów bez żadnych objawów chorobowych. Profilaktyczne badania kolonoskopowe w znaczny sposób prowadzą do zwiększenia wykrywalności nowotworów jelita grubego.

 

Wskaźniki ADR i CIR

Nasze badania podlegają obiektywnym wskaźnikom jakości medycznej ADR (Adenoma Detection Rate, wykrywalność polipów) oraz CIR (Cecal Intubation Rate, osiągalność kątnicy) udokumentowane ocenami wystawionymi przez prof. Jarosława Regułę – Konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii.

Nasi pacjenci decydują o wyborze lekarza i mają nieskrępowany dostęp do wszelkich badań diagnostycznych bez skierowania.

Badania i zabiegi wykonujemy w terminie i zgodnie z ustaleniami.