Badania gastroskopowe

Badanie gastroskopowe przeprowadzane jest w pozycji leżącej na lewym boku. Wcześniej należy usunąć ruchome protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w aerozolu lekarz zakłada między szczęki plastikowy ustnik (dla ochrony przed przygryzieniem delikatnego instrumentu). Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła giętki instrument średnicy około 8 mm, prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego. Sam moment połykania może być nieprzyjemny i dawać uczucie dławienia, jednak zaraz po wejściu do przełyku można normalnie oddychać i nie odczuwa się uczucia duszności. Współpraca pacjenta z lekarzem wykonującym badanie ogranicza do minimum dyskomfort związany z przełykaniem sondy.

Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest zupełnie niebolesne, tylko w niewielkim stopniu nieprzyjemne. Ewentualny odruch wymiotny można łatwo opanować częstym oddychaniem. Podobnie zupełnie niewyczuwalne jest pobieranie wycinków. Instrument służący do badania jest każdorazowo dezynfekowany w specjalnym urządzeniu termo-dezynfekcyjnym firmy Olympus, które zabija wszelkie wirusy, bakterie i grzyby, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

Badanie, które Państwu proponujemy wymaga Pani/Pana świadomej zgody.

Aby tę decyzję ułatwić, informujemy w tej krótkiej informacji o rodzaju, znaczeniu i ewentualnych powikłaniach planowanego badania.

Lekarka z urządzeniem do badania gastroskopowego

 

Wskazania do wykonania gastroskopii

Jeżeli istnieje u Pani/Pana podejrzenie choroby w obrębie przełyku, żołądka lub dwunastnicy, gastroskopia pozwala ocenić te części przewodu pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobierania wycinków celem stwierdzenia obecności bakterii Helicobacter Pylori, odpowiedzialnej za dolegliwości dyspeptyczne i wrzody lub też oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian, co ma zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Nie ma obecnie innego badania o podobnych możliwościach diagnostycznych.

 

Możliwe powikłania

Powikłania gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak pełnego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może nastąpić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, (zwłaszcza przełyku w około 0,05% badań). Powikłania takie zwykle wymagają szybkiego leczenia operacyjnego. Niekiedy też może dojść do niewielkiego krwawienia, głównie po pobraniu wycinków. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, takich jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymanie akcji serca. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, szczególnie po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź skłonność do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
  2. Czy występowały u Pani/Pana uczulenia na środki lecznicze lub znieczulające
  3. Czy pobiera Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi (np. aspiryna, Acard, Polocard, Acenokumarol, Syncumar, Warfin, Xarelto, Ticlo itp.)
  4. Czy choruje Pani/Pan na oczy (jaskra)?

 

Postępowanie po badaniu

Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez godzinę po badaniu nic jeść ani pić, aby uniknąć zadławienia. Proszę także informować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin będą Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej bądź zaobserwują czarny stolec. Również wystąpienie innych niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać, jeżeli czegoś Państwo nie zrozumieli lub chcą wiedzieć więcej na temat badania.

 

Zgoda na badanie

Wyrażam świadomą zgodę na wykonanie proponowanego zabiegu, jak również na ewentualne konieczne w tym przypadku zabiegi dodatkowe.

Wyrażam świadomą zgodę na pobranie wycinków na test ureazowy służący do wykrywania Helicobacter pylori oraz wycinków do badania histo-patologicznego.

Wyrażam również zgodę na ewentualne znieczulenie (analogo-sedację) lekami podanymi dożylnie lub wziewnie (Kalinox) w celu zmniejszenia uciążliwości badania endoskopowego.