Kolonoskopia

Kolonoskopię wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem zmian chorobowych w obrębie jelita grubego lub ze wskazań profilaktycznych. W Polsce co roku na raka jelita grubego zapada około 13 tysięcy osób. U większości nowotwór rozpoznawany jest zbyt późno, dlatego wyniki leczenia w Polsce należą do najgorszych w Europie. Niemal wszystkie raki jelita grubego rozwijają się na podłożu polipa. Doniesienia naukowe oraz wieloletnie obserwacje potwierdzają, że polip jest to łagodny nowotwór, który pozostawiony może zezłośliwieć. Badanie kolonoskopowe ma na celu wykrywanie i usuwanie polipów jelita grubego u osób bez dolegliwości. Wycięcie polipa (czyli polipektomię) wykonuje się w czasie kolonoskopii metodą elektroresekcji za pomocą pętli diatermicznej. Zabieg polipektomii nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych i nie wymaga narkozy. Wykonywany jest sterylnym sprzętem, co zmniejsza do minimum ryzyko zainfekowania chorego.

Badanie, które Pani/Panu proponujemy, wymaga świadomej zgody. Aby ułatwić tę decyzję, informujemy o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania.

 

Przeprowadzenie badania

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu z resztek pokarmowych jelita za pomocą doustnie podawanych płynnych środków przeczyszczających. Badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. W czasie badania pojawia się wzdęcie wynikające z podawania powietrza do światła jelita dla jego pełnej oceny. Zabieg może być okresami bolesny. Ewentualny ból należy zgłosić lekarzowi, a jego utrzymywanie się może być wskazaniem do zastosowania leków rozkurczowych, znieczulenia (analogo-sedacji) dożylnego lub wziewnego, a w rzadkich przypadkach do odstąpienia od dalszej oceny jelita. Instrument służący do badania jest każdorazowo dezynfekowany w specjalnym urządzeniu termo-dezynfekcyjnym firmy Olympus zabijającym wszelkie wirusy, bakterie i grzyby, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

 

Możliwe powikłania

Zarówno pełnego powodzenia badania, jak i zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko (0,35%). W trakcie polipektomii może się zdarzyć krwawienie z szypuły polipa bądź przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, co może wymagać natychmiastowej operacji. Ryzyko wystąpienia takich powikłań jest mniejsze niż 1%, a śmiertelność niezwykle rzadka. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających bądź anestezjologicznych prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, szczególnie po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź skłonność do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
  2. Czy występowały u Pani/Pana uczulenia na środki lecznicze lub znieczulające
  3. Czy pobiera Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi (np. aspiryna, Acard, Polocard, Acenokumarol, Syncumar, Warfin, Xarelto, Ticlo itp.)
  4. Czy choruje Pani/Pan na oczy (jaskra)?

 

Postępowanie po badaniu

W przypadku stosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez 2 godziny po zabiegu. Pojawienie się jakichkolwiek niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce bądź lekarzowi.

Proszę pytać, jeśli chcą dowiedzieć się Państwo więcej o tym badaniu, wymienionych tu powikłaniach bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym zabiegiem.

Uwaga: Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu dożylnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia dożylnego wskazane jest nieprowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

 

Zgoda na badanie

Wyrażam świadomą zgodę na wykonanie proponowanego zabiegu, jak również na ewentualne konieczne w tym przypadku zabiegi dodatkowe (np. polipektomię).

Wyrażam świadomą zgodę na pobranie wycinków do badania mikroskopowego.

Wyrażam również zgodę na ewentualne znieczulenie (analogo-sedację) lekami podanymi dożylnie lub wziewnie (Kalinox) w celu zmniejszenia uciążliwości badania endoskopowego.